Lista över lektörer

Att anlita en lektör innebär inte att du med automatik blir publicerad, men ofta hjälper det en god bit på vägen. Lektören står alltid på författarens sida. Ibland kan kritik kännas hård att få, men det enda lektören vill är att hjälpa dig att göra ditt manus bättre. Du äger fortfarande din text och du genomför, eller förkastar, de ändringsförslag som du får efter vad som passar dig.

En lektör ser bland annat på dramaturgin, karaktärerna, tidslinjen samt grundläggande saker som tempus och perspektiv. Ju bättre du har bearbetat ditt manus innan lektören får det, desto mer får du ut av lektörsläsningen. På sidan ”tips innan du skickar in ditt manus” får du en del hjälp.

Följande lektörer är medlemmar i Lektörsförbundet.

Anna Gable
info@annagable.com
www.annagable.com

Lennart Guldbrandsson
lennart@elementx.se
www.elementx.se

Therese Widenfjord
therese@blacklilja.se
http://www.blacklilja.se

Kristina Agnér
kriss@spyglasstext.se
http://www.spyglasstext.se 

Johanna Wistrand
info@multimanus.se
www.multimanus.se

Leif Grimwalker
leffe@skrivsidan.com
skrivsidan.com

Caroline Grimwalker
spaeket@hotmail.com
skrivsidan.com

Ingrid Elfberg
ingrid@ingridelfberg.se
storydoktors.se/om-ingrid/ 

Katrine Hamori
ordensmakt@gmail.com 

Inger Lundin
inger@ingerlundin.se
www.ingerlundin.se

Petra König-Kämpe
www.konigtext.se
petra@konigtext.se

Kristofer Nilson Ahlberg
www.dramadialogen.se
kna@dramadialogen.se

Michael Nyhaga
nyhaga@mail.com

Alla på lektörer ansvarar själva för att länkarna till deras sidor är uppdaterade.

Vill du gå med i Lektörsförbundet?

Annons