Vanliga frågor om lektörer

Här har vi samlat vanliga frågor om lektörer. 

Vad är en lektör?

En lektör är en professionell läsare som går igenom en text, ger råd och tips till författaren för att texten ska bli bättre och svarar på frågor. En lektör är utbildad på högskolenivå inom detta område, eller har förvärvat motsvarande kunskaper efter många år som betaläsare. Uppdraget kan innebära att lektören rekommenderar mer eller mindre omfattande omarbetningar av texten.

Vad kan jag förvänta mig av min lektör?

Det finns många olika upplägg, även hos samma lektör, till exempel ett litet och ett stort paket, med olika priser och omfattning av utlåtande. Ett lektörsutlåtande ska dock gå igenom texten på olika plan och tala om vad som är manusets styrkor respektive svagheter. Det viktiga är att detta sker på alla plan, från den övergripande biten, själva storyn, ned på språknivå (dock inte korrläsning, det gör en korrläsare allra sist, innan manuset ska till tryck, när det inte ska in några som helst andra ändringar – annars kan nya korrekturfel smyga sig in).

Det som är gemensamt för lektörer som är godkända av Lektörsförbundet är att de:

  • är ärliga
  • är kunniga (därför avsäger de sig uppdraget eller refererar vidare till en annan lektör om texten faller in under ett område där de saknar relevant kunskap)
  • har erfarenhet
  • anpassar kommentarer och råd efter klienten
  • står på författarens sida
  • är sakliga
  • kan den bransch som texten har som mål
  • är allsidiga i sina kommentarer
  • kommunicerar tydligt och punktligt.

Vad är skillnaden mellan lektörer och betaläsare?

Betaläsaren är den eller de första personerna som läser en text. Ofta en närstående till författaren, utan dramaturgisk utbildning, samt ofta utan betalning. Det är en viktig roll för författaren och ska absolut inte föraktas av någon, men det gäller att veta vad som är vad för den som vill anlita ett proffs. Om man gör en grov sammanfattning kan man säga att betaläsaren påpekar: ”Jag tycker inte att det här funkar.” medan en lektör i samma situation påpekar: ”Det här fungerar inte därför att …”. Lektören har alltså utbildning eller erfarenhet nog att tala om orsaken till problemet. Lektören kan också se vilken nivå i manuset som du bör angripa först, för att få ordning på resten.

Vad är skillnaden mellan lektörer och redaktörer?

En redaktör är en förlagsanställd som går igenom texten mycket noggrant och tillsammans med författaren hittar det bästa sättet att uttrycka sig, vanligen med stor hänsyn till såväl språk som dramaturgi. Deras jobb är vanligen inte att förändra texten i grunden, eftersom texten redan har befunnits vara tillräckligt bra för att ge ut.

Vad är skillnaden mellan lektörer och skrivcoacher?

En skrivcoach är en professionell personlig tränare för författare som följer med under skrivprocessen, hjälper till vid problem, inspirerar och även ger råd till författaren inför bokens fortsatta öde. Personen gör liknande arbete som en lektör, fast löpande.

Vad är skillnaden mellan lektörer och korrekturläsare?

En korrekturläsare gör en ordentlig genomgång av språkriktighet, feltryckta tangenter och konsekvensproblem i en text, eftersom det är svårt att göra i sin egen text. Korrekturläsaren arbetar alltså mestadels på ytan och arbetar efter lektör och redaktör gjort sina respektive jobb.

Hur blir jag lektör?

Det finns olika vägar att gå. Tyvärr finns idag ingen högskoleutbildning för att bli lektör, men det finns näraliggande utbildningar, såsom Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet. Man kan också börja genom att vara betaläsare under många år. Idealet är om lektören både har utbildning och erfarenhet.

Yrket lektör kräver både en förmåga att läsa och förstå många sorters texter, inklusive sådana som innehåller stora problem, samt att ge relevanta råd till författaren. Därför krävs kunskaper i narratologi eller dramaturgi, psykologi och marknadsföring, samt språkkänsla och stor beläsenhet. Som person är lektören både noggrann och fantasifull.

OBS! Lektörsförbundet är uppskjutet på obestämd tid.

Se även vanliga frågor om Lektörsförbundet samt vår ordlista.

Annons