Vanliga frågor om Lektörsförbundet

Här har vi samlat vanliga frågor om Lektörsförbundet.

När grundades Lektörsförbundet?

Det konstituerande mötet äger rum den 16 april 2016. Interimsstyrelse är Lennart Guldbrandsson och Anna Gable.

Vad är poängen med en förening för lektörer?

Lektörsförbundet har två syften:

 • att verka för att svenska författare ska få en jämn och trygg nivå när de beställer en lektörstjänst
 • att föreningens medlemmar ska kunna utbyta erfarenheter, ordna
  vidareutbildningar, hålla konferenser och på annat sätt hjälpa varandra i sitt
  dagliga arbete som lektörer.

Naturligtvis får även andra dra nytta av Lektörsförbundet, såsom förlag som vill rekrytera nya lektörer, eller lektörer som inte är medlemmar och vill vidareutbilda sig.

Är inte lektörsbranschen självsanerande?

Lektörsbranschen har under lång tid varit självsanerande på många sätt: Gör man inte kunden nöjd får man inga nya kunder. Men det är till föga tröst för den författare som blivit blåst på sina pengar och enbart fått ett intetsägande utlåtande, eller till och med fått felaktiga råd. Samtidigt har antalet förhoppningsfulla författare fullkomligt exploderat, och med indieutgivning eller egenutgivning som en allt vanligare möjlighet, är behovet att sticka ut från mängden större än någonsin.

Hur blir jag medlem?

Du som vill bli medlem skriver du till oss. Vi kommer att bedöma alla ansökningar individuellt och lägga stor vikt vid erfarenhet och uppnådda mål. Ett riktmärke är att tänka att du ska ha hjälpt fram ett antal författare till större förlagskontrakt samt ha goda referenser från dina kunder. Ett annat är att du har cirka tio år i branschen och registrerade högskolepoäng i ett relevant ämne.

Kontaktperson för närvarande är Anna Gable, info@annagable.com

Måste jag arbeta heltid som lektör för att få bli medlem?

Nej, men yrkeskunskaperna är tidskrävande att införskaffa och därför arbetar de flesta lektörer i Lektörsförbundet antingen heltid eller under resterande tid inom näraliggande yrken, såsom författare, redaktör, korrekturläsare eller skrivcoach.

Måste jag vara utbildad lektör för att kunna bli medlem?

Det finns idag ingen lektörsutbildning på högskolenivå i Sverige, utan de som arbetar som lektörer har oftast olika sorters högskoleutbildningar inom ämnen som anknyter till textbearbetning och textanalys. Därutöver finns det lektörer som har börjat som betaläsare och efter flera år övergått till att bli lektörer.

Utfärdar Lektörsförbundet legitimationer?

Nej. Däremot får Lektörsförbundets medlemmar möjligheten att placera föreningens logotyp på sin webbplats, sitt visitkort etc. Logotypen är ett signum för en duktig lektör.

Vad innebär det att vara medlem i Lektörsförbundet?

En medlem i Lektörsförbundet får förutom möjligheten att placera föreningens logotyp på sin webbplats:

 • tillgång till en privat grupp på Facebook, där lektörer kan diskutera fritt, byta klienter eller dela med sig av sina erfarenheter
 • rabatt på evenemang som Lektörsförbundet anordnar.

Finns det andra lektörer än de som är medlemmar i Lektörsförbundet?

Ja. Och de kan vara lika duktiga som Lektörsförbundets medlemmar. För att du ska kunna vara säker på dem bör du dock undersöka dem noggrant innan du anlitar dem. Våra rekommendationer är att du kontaktar flera stycken och tar reda på svaren på några av följande frågor:

 • Har du gett utlåtanden till andra författare som skriver i min genre?
 • Vilka är dina starka områden?
 • Har du tid den närmaste tiden? (för visst vill du ha svar innan ”manuset kallnar”?)
 • Har du flera års erfarenhet?
 • Jobbar du med det här på lång sikt eller bara tills du kan göra något annat?
 • Har du jobbat med några etablerade förlag eller författare?
 • Vilken sorts bakgrund/utbildning har du? Akademisk, självlärd, andra erfarenheter som är relevanta?
 • Kommer du att ge en ärlig bedömning av min text så att jag vet vilka chanser jag har?
 • Kommer du att läsa hela texten?
 • Hur omfattande och detaljerat kommer ditt utlåtande att vara?
 • Är det okej om jag ställer några följdfrågor?
 • Ger du rabatt på omläsning av texten när jag har bearbetat den?
 • Kan du också korrekturläsa texten?
 • Vad kostar ett lektörsutlåtande för just mitt projekt? (Ange åtminstone antal sidor, ord eller tecken, genre och speciella önskemål.)

Hur kontaktar jag en lektör som är medlem i Lektörsförbundet?

Du kan e-posta direkt till respektive lektör i listan. Du kan också ställa frågor direkt här på sajten.

Se även vanliga frågor om lektörer och vår ordlista.<

Annons